Elke schrijver heeft natuurlijk zijn ‘specialties’. De een richt zich op agro of milieu, de ander is politiek geëngageerd of schrijft graag voor de overheid of fiscalisten.

Ik ben destijds min of meer toevallig in de accountancyhoek terechtgekomen, als vakredacteur accountancy bij uitgeverij Wolters Kluwer.

Dat ik kon schrijven, wist ik op dat moment.

Hier heb ik me met hart en ziel toegelegd op het maken van Accountancynieuws, tweewekelijks vakblad voor accountants. Toen ik daar in 2000 mee begon, was het nog een ‘blaadje’, steunkleur groen, van 16 pagina’s. (Later werd dit 40 pagina’s, full colour.) Dit was mijn eerste kennismaking met accountancy.

Dat ik kon schrijven, wist ik op dat moment. Of ik het ook leuk genoeg zou vinden om voor accountants te schrijven, was voor mij toen nog even de vraag. Die onzekerheid verdampte gelukkig snel.

Bekend met de branche

Achteraf bleek dit de beste beslissing in mijn loopbaan! Het aandachtsspectrum van de accountant is breed. Hij kan schitteren in zijn rol als sparringpartner van de ondernemer, omdat hij het hele plaatje van diezelfde ondernemer kan overzien en duiden. Dat vind ik een erg boeiende kant van het beroep. Kortom, ik vind het leuk om voor en over accountants(kantoren) te schrijven.

Ik weet waar AA’s en RA’s mee bezig zijn

Ik weet waar AA’s en RA’s mee bezig zijn, signaleer wat digitale disruptie teweegbrengt bij kantoren, snap de verschillen tussen een kijkje in de keuken bij een Big Four-kantoor en een MKB-kantoor. IFRS, NV COS 4410, RJ-Uitingen, SBR en NBA Alerts zijn voor mij geen onbekende termen. Dit zorgt ervoor dat ik op een ingewijde manier over accountants kan schrijven, vergeleken met een willekeurige andere tekstschrijver. En dat maakt nou precies hét verschil.

Schrijven voor de branche

De afgelopen periode heb ik voor Accountancynieuws geschreven, maar ook voor de NBA, individuele accountants(kantoren) en accountantsadviesorganisaties. Ook schreef ik in de tweede helft van 2014 een reeks van vijf artikelen in ‘Accountant’ over de transitie die accountantskantoren doormaken naar een meer adviesgerichte organisatie.

Inmiddels ben ik de eindredacteur van het kersverse nieuwsplatform voor accountants Accountancy Vanmorgen!

Inmiddels ben ik de eindredacteur van het kersverse nieuwsplatform voor accountants Accountancy Vanmorgen!. Dit zorgt ervoor dat mijn lijn met de accountancy voortdurend gevoed wordt. Noodzakelijk om op maat voor de doelgroep te kunnen blijven schrijven.

‘NV COS 4410, IFRS, RJ-Uitingen, SBR; het zijn bekende termen’